NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


5

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

 

Klasa pierwsza, druga, trzecia otrzymają bezpłatne podręczniki od szkoły  (oprócz religii)

 

Wykaz podręczników dla klasy I

 

1.    „Nasz elementarz”. Podręcznik dla szkoły podstawowej, klasa 1, część 1, 2, 3 i 4

      Autorzy: Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska, Wyd. MEN

2.    „Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1-4

Autorzy: Anna Borchard, Jolanta Brzózka, Katarzyna Janiec, Anna Jasiocha, Magdalena Kieryłowicz, Anna Królik, Alina Namiecińska, Teresa Nowak, Małgorzata Uba, Barbara Żebrowska

Wyd. WSiP

3.    Język angielski „NEW English Adventure 1” poziom 1 podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Autor: Lochowski, Bruni C., Raczyńska Wyd. “Pearson”

4.    Religia  “Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – podręcznik + karty pracy, 

Autor: Ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Święty Wojciech Poznań

 

Wykaz podręczników dla klasy II

 

1.   Podręcznik ministerialny „Nasza  szkoła”

Autorzy: M. Lorek, M. Zatorska

„Nasza szkoła. Matematyka”

Autorzy: A. Ludwa, współpraca M.Lorek

2.    „Ćwiczenia z pomysłem” cz. 1-4

Autorzy: Jolanta Filipowicz, Katarzyna Harmak, Kamila Izbuińska,
dr Maciej Fuszara 
Wydawnictwo WSiP

„Ćwiczenia z pomysłem” – matematyka cz. 1-4

Autorzy: Jolanta  Brzózka, Anna Jasiocha, Aniela Chankowska,
prof. dr hab. Jadwiga Hanisz

Wydawnictwo WSiP

3.    Język angielski „English Adventure 2” podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Autor: Anne Worrall,

Wydawnictwo: „Pearson Longman”

4.   Religia  „Kochamy Pana Jezusa”  - podręcznik dla ucznia drugiej klasy szkoły podstawowej + karty pracy

Autorzy: Szpet J., Jackowiak O.

Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań


Wykaz podręczników dla klasy III

 

1.   Elementarz XXI wieku, klasa 3 – pakiet dla ucznia

Podręcznik. Część 1-2.

Ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4.

Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 1 i 2 Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej.

Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia zintegrowane 3 i 4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 3 i 4 Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej. Autor: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Wydawnictwo „Nowa Era” . 

2.   Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik + karty pracy

     Autor: Szpet J., Jackowiak D., Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

3.   Język angielski – „ English Adventure 3” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

       Autor: Worrall A.,  Wydawnictwo  “Pearson Longman”

 

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Zajęcia dodatkowe

  Wykaz podręczników klas I - III

  Wykaz podręczników klas IV - VI

  Wyżywienie w szkole

  Dowozy dzieci