NASZA SZKOŁA


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Pracownicy niepedagogiczni

  Samorząd Uczniowski

  Świetlica szkolna

  Biblioteka szkolna

  Patron szkoły

  Projekty EFS

 

     NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy przedszkola

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Kwalifikacje nauczycieli

1

mgr Joanna Adamska

 

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

2

mgr Krzysztof Antoniak

 

wychowanie obronne i fizyczne, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

3

ks. Marcin Antonkiewicz

 

religia

4

mgr Mirosława Armacka

 

wychowanie artystyczne i wczesnoszkolne, nauczanie początkowe

5

mgr Marzena Baumann

 

Język niemiecki, biologia, geografia, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą

6

mgr Bożena Balewska

 

historia, filologia polska, BHP, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

7

mgr Patrycja Baum

 

język niemiecki, oligofrenopedagogika. surdopedagogika

8

mgr Sławomir Badowski

 

wychowanie artystyczne i wczesnoszkolne, sztuka, plastyka,  wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną

9

mgr Anna Bielicka

 

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagogika korekcyjno - kompensacyjna, logopedia szkolna

10

mgr Maciej Bieniaszczyk

 

wychowanie fizyczne

11

mgr Ewa Bobrowska

 

filologia germańska, logopedia, socjoterapia

12

mgr Marcin Bryl

 

wychowanie fizyczne, oligofrenopegagogika

13

mgr Honorata Brzęczkowska

 

wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika

14

mgr Ilona Chojnacka

 

język angielski, oligofrenopedagogika

15

mgr Agata Chmurska

 

wychowanie wczesnoszkolne z językiem angielskim

16

mgr Edyta Czajkowska

 

edukacja wczesnoszkolna

17

mgr Małgorzata Degórska-Antczak

 

chemia, matematyka, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, zarządzanie projektami UE

18

mgr Paweł Donderowicz

 

informatyka, matematyka, technika

19

mgr Katarzyna Donderowicz

 

język angielski, oligofrenopedagogika

20

mgr Marlena Dołęga

 

matematyka

21

mgr Anna Dominiak-Pilarska

 

wychowanie fizyczne

22

mgr Katarzyna Drelichowska

 

matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika

23

mgr Monika Drzewiecka

 

filologia polska, historia i społeczeństwo, oligofrenopedagogika

24

mgr Agnieszka Działakiewicz

 

pedagogika lecznicza, pedagogika terapeutyczna, edukacja wczesnoszkolna

25

mgr Małgorzata Egiert

 

matematyka z informatyką

26

mgr Magdalena Fąk

 

historia, wos, oligofrenopedagogika, wdż, wiedza o kulturze, zarządzanie oświatą

27

mgr Elżbieta Fijałkowska

 

geografia, wdż, nauczanie początkowe, surdopedagogika, zarządzanie oświatą, zarządzanie projektami unijnymi

28

mgr Małgorzata Gostyńska

 

matematyka, fizyka z zastosowaniem komputerów, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, zarządzanie projektami unijnymi

29

mgr Marek Górniak

 

historia, informatyka, matematyka

30

mgr Anna Gronikowska

 

historia, pedagog, oligofrenopedagogika, logopeda, ped. korekcyjno-kompensacyjna

31

mgr Agnieszka Gruchalska

 

matematyka, informatyka

32

Anna Grzelak

 

edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

33

mgr Małgorzata Gutaj

 

język angielski, stosunki międzynarodowe, amerykanistyka i mass media

34

mgr Lillianna Guźniczak

 

język angielski

35

mgr Katarzyna Grzelak

 

nauczanie początkowe z arteterapią, przyroda

36

mgr Anna Horbińska

 

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, surdopedagogika

37

mgr Sylwia Jacek

 

wychowanie przedszkolne z językiem angielskim, terapia pedagogiczna

38

mgr Maja Jakubczak

 

fizyka, technika, historia, oligofrenopedagogika

39

mgr Agnieszka Jakubowska

 

teologia, informatyka i technologie informacyjne, nauczanie integrujące i terapia pedagogiczna, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

40

mgr Elżbieta Jakubowska

 

język polski, informatyka, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą

41

Paulina Janiak

 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym

42

mgr Anna Paulina Jaskulska

 

język polski

43

mgr Lilla Jaworska

 

wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, BHP, oligofrenopedagogika

44

mgr Aneta Jaworska

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

45

mgr Julita Jasiak

 

filologia polska, terapia pedagogiczna

46

mgr Beata Kaczorkiewicz

 

pedagogika wczesnoszkolna, ochrona i kształtowanie środowiska, oligofrenopedagogika, nauczanie integrujące i terapia pedagogiczna, surdopedagogika

47

mgr Marta Kanecka

 

biologia, geografia, tyflopedagogika, surdopedagogika,

48

mgr Donata Kaźmierska

 

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, nauczanie integrujące i terapia pedagogiczna

49

mgr Anna Kierzek

 

bibliotekoznawstwo, język polski

50

mgr Agnieszka Kowalska

 

pedagogika, język niemiecki, dydaktyka nauczania języka niemieckiego z wczesnoszkolnym nauczaniem, edukacja w zakresie nauczania przyrody z elementami promocji zdrowia

51

mgr Teresa   Korbolewska

 

historia, teologia, oligofrenopedagogika

52

mgr Iwona Koziarska

 

pedagogika - specjalność kulturalno – oświatowa

53

mgr Lidia Kozłowska

 

nauczyciel-bibliotekarz

54

mgr Magdalena Królak

 

wychowawca świetlicy, diagnoza i terapia pedagogiczna

55

mgr Agnieszka Kruszyńska

 

język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjna

56

mgr Lidia Kwaśniewska

 

pedagogika w zakresie w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, logopedia

57

mgr  Anna Kubacka

 

nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna

58

mgr Karolina Krzyżanowska

 

kształcenie zintegrowane i nauczanie języka niemieckiego, matematyka z elementami informatyki

59

mgr Joanna Kwaterowska

 

teologia

60

mgr Patrycja Leczyk

 

psychologia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

61

mgr Iwona Martyniak

 

Biologia, chemia, oligofrenopedagogika, etyka

62

mgr Mirosława Łabęcka

 

filologia polska, organizacja i zarządzanie oświatą

63

mgr Katarzyna Matuszewska

 

język angielski, pedagogika

64

mgr Mirosław Łabęcki

 

język polski, historia, wos

65

mgr  Monika Łęt

 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika

66

mgr Marcin Łukowski

 

wychowanie fizyczne

67

mgr Karolina Mazur

 

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna z arteterapią, wychowanie do życia w rodzinie, diagnoza i terapia pedagogiczna

68

mgr Magdalena Mazur

 

wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane, nauczanie początkowe

69

mgr Macur Natalia

 

język angielski, oligofrenopedagogika

70

mgr Agnieszka Mejer-Brzoska

 

język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

71

mgr Krzysztof Marko

 

plastyka, technika, oligofrenopedagogika

72

mgr Anna Milwicz

 

wychowanie fizyczne

73

mgr Jan Milwicz

 

matematyka, fizyka

74

mgr Anna Milżyńska

 

filologia angielska z WOS i edukacją  europejską

75

mgr Agnieszka Nowak

 

nauczanie początkowe z plastyką, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika korekcyjno - kompensacyjna, logopedia

76

mgr Beata Opel

 

filologia polska

77

mgr Katarzyna Pawlaczyk

 

nauczyciel bibliotekarz, socjoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

78

mgr Jadwiga Pawlak

 

wychowanie fizyczne

79

mgr Mirosława Pietrzak

 

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, informatyka i technika

80

mgr Michał Podlasiński

 

wychowanie fizyczne, technika

81

mgr Violetta Ptak

 

biologia, chemia

82

mgr Maria Pytlewicz

 

filologia polska, zarządzanie oświatą, zarządzanie projektami UE, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, oligofrenopedagogika

83

mgr Paulina Prus Krajniak

 

psychologia

84

mgr Aleksandra Podlaska

 

edukacja artystyczna, muzyka, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka

85

mgr Anna Rajczyk

 

edukacja wczesnoszkolna i arteterapia, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, bibliotekarz

86

mgr Iwona Rybacka

 

język angielski, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, finanse i zarządzanie organizacjami

87

mgr Maria Rychlik

 

pedagogika w zakresie edukacji początkowej, edukacja elementarna, oligofrenopedagogika

88

mgr Małgorzata Siek

 

religia, wdż, oligofrenopedagogika

89

mgr Magdalena Sobczak

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, przyroda

90

mgr Barbara Siuda-Frantczak

 

wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane, logopedia

91

ks. Paweł  Skowron

 

religia

92

mgr Ewa Staszak

 

bibliotekarz, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, nauczanie początkowe

93

mgr Jolanta Staszak

 

nauczanie początkowe, nauczanie integrujące i terapia pedagogiczna

94

mgr Joanna Stępniak

 

historia, bibliotekarstwo i informacja naukowa, tyflopedagogika

95

mgr Małgorzata Stolarska

 

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

96

mgr Marzenna

Szkołut - Pokrywczyńska

 

nauczanie początkowe, nauczanie integrujące i terapia pedagogiczna

97

mgr Ewa Szymczak

 

pedagog szkolny, szkolny doradca zawodowy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagogika

98

mgr Danuta Szczepaniak

 

nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane, nauczanie początkowe

99

mgr Julita Szczepaniak

 

pedagog, oligofrenopedagogika, terapeuta pedagogiczny

100

mgr Sylwia Szczepaniak

 

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika, oligofrenopedagogika

101

mgr Elzbieta Sztobska

 

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

102

mgr Ewa Szymańska

 

język polski, język rosyjski, oligofrenopedagogika

103

mgr Mariola Szymczak

 

wychowawca  świetlicy

104

mgr Katarzyna Torzecka

 

zarządzanie i marketing, matematyka, wychowanie fizyczne,  oligofrenopedagogika

105

mgr Jolanta Teskowska

 

nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane, logopedia, wychowanie przedszkolne, pedagogika

106

mgr Magdalena Wisznarewska

 

wychowanie techniczne, zastosowanie technik komputerowych, przyroda

107

mgr Agnieszka Walczak

 

wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane

108

mgr Ludmila Wysocka

 

wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna, informatyka

109

mgr Jadwiga Zacharska

 

edukacja początkowa

110

mgr Żaneta Zając

 

pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika

111

mgr Agnieszka Żółtowska

 

język angielski

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport