NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Ślesinie
ul. Żwirki i Wigury 55
62-561 Ślesin
tel. 63-270-40-27
fax 63-270-40-27

 

Godziny pracy sekretariatu szkolnego:
poniedziałek 7.00-15.30
wtorek 7.00-15.30
środa 7.00-15.30
czwartek 7.00-15.30
piątek 7.00-15.30

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 11.00-15.00
środa 8.00-12.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 8.00-12.00

 

Godziny pracy psychologa  szkolnego:
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 8.00-16.00

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport