NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas
 1 Pracownicy przedszkola

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1 Brzęczkowska Honorata
2   Czajkowska Edyta
3  Chmurska Agata
4   Jacek Sylwia
5 Kwaśniewska Lidia
6  Mazur Magdalena
7 Rychlik Maria
8 Siuda - Frątczak Barbara
9 Szczepaniak Danuta
10 Szczepaniak Sylwia
11 Sztobska Elżbieta
12 Teskowska Jolanta
13 Walczak Agnieszka
14 Wysocka Ludmiła

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport