NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

 

40. ROCZNICA

NADANIA SZTANDARU I IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLESINIE

 

6.czerwca 2011 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie.

Najpierw wszyscy uczniowie  wraz  z  opiekunami  udali  się  do ślesińskiej fary na uroczystą mszę, którą celebrował proboszcz ks. Leszek Rybka. Poczet Sztandarowy stał obok ołtarza.

Następnie dzieci przedszkolne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej zgromadzili się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu z okazji Jubileuszu. Wysłuchali wspomnień pani dyrektor Iwony Nowackiej, obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów  pod kierunkiem pani Julity Jasiak, pani Beaty Opel, pani Jadwigi Zacharskiej oraz pana Sławomira Badowskiego.

Uroczysta gala miała miejsce w godzinach popołudniowych. Przybyły delegacje ze wszystkich klas. Ten szczególny Jubileusz zaszczyciło wielu gości: absolwenci ślesińskiej podstawówki – Starosta Koniński Małgorzata Waszak, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin  Mariusz Zaborowski, dawni dyrektorzy, nauczyciele, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, rodzice, fundatorzy i sponsorzy, dawni Burmistrzowie i Naczelnicy Miasta, proboszcz parafii ks. prałat Leszek Rybka, przedstawiciele prasy.

Honorowych gości powitała dyrektor mgr Iwona Nowacka. Pani dyrektor przypomniała o osiągnięciach, rozbudowie bazy dydaktycznej, powstaniu przedszkola, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy, sali teatralnej, sali gier i  zabaw, sali gimnastycznej, stołówki – bez  których szkoła nie mogłaby funkcjonować. Pani dyrektor Iwona Nowacka wymieniła najważniejsze projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, przypomniała o istotnych wydarzeniach w  minionych czterdziestu latach. Wspomniała o budowie boiska „Orlik” i parkingu przyszkolnego. Podkreśliła, że o osiągnięciach ślesińskich uczniów świadczą liczne dyplomy i puchary. A to, że szkoła jest wiodącą placówką w naszym regionie jest zasługą wysoko kwalifikowanej kadry, kierownictwa, rodziców, Rady Rodziców i oczywiście młodego pokolenia.  

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym nie zabrakło poloneza, mazura oraz recytatorów, solistów  i  chóru.

Goście zwiedzali budynek szkolny i okolicznościowe wystawy. Na koniec zostali podjęci poczęstunkiem.

autor: Beata Opel 

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Aktualności

  Wydarzenia

  Jubileusz 40-lecia szkoły

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Galeria

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport