NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

40. ROCZNICA NADANIA SZTANDARU I IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLESINIE

 

       

         

           

 


APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

     

     

     

     


DZIEŃ WIOSNY

 

        

        

        


DZIEŃ KOBIET

 

          

        

       

 


JASEŁKA

 

        

        

     

 


DZIEŃ NAUCZYCIELA

 

        

        

        


 

Szkoła na fotografii

 

     

 

     

 

 

autor zdjęć: Henryk Zajfert

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport