NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Samorząd Uczniowski

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Ślesinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Przewodniczący:

                             Weronika Stolarska

 

Zastępcy Przewodniczącego:

                                                  Natalia Łapot

                                                  Klaudia Hejman

 

Sekretarz:

                  Oliwia Kostrzewa

 

Redagowanie gazetki szkolnej:

                                                     Maria Szmidt

 

Członkowie (Sekcja gospodarcza):

                                                           Kamil Krzymiński

                                                           Hubert Zajfert

                                                           Hanna Działakiewicz

 

 

 

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów