NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Regulaminy Konkursów Przedmiotowych

 

   Szkolny Konkurs Techniczny pt „Kotylion Niepodległościowy”

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów:

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów