NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1 Brzęczkowska Honorata
2   Czajkowska Edyta
3  Chmurska Agata
4   Jacek Sylwia
5 Kwaśniewska Lidia
6  Mazur Magdalena
7 Rychlik Maria
8 Siuda - Frątczak Barbara
9 Szczepaniak Danuta
10 Szczepaniak Sylwia
11 Sztobska Elżbieta
12 Teskowska Jolanta
13 Walczak Agnieszka
14 Wysocka Ludmiła

 

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów