NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

L.p.

Nazwisko imię

Stanowisko

1

Augustyniak Jolanta

sekretarka

2

Berada  Bogumiła

sprzątaczka

3

Bereda Zbigniew

woźny

4

Brzozowska Zofia

sprzątaczka

5

Chojnacka Anna

pomoc kuchenna

6

Cieślak Małgorzata

pomoc nauczyciela

7

Czupryniak Iwona

sprzątaczka

8

Gabryszak Danuta

sprzątaczka

9

Grochowska Lucyna

intendenta

10

Guźniczak Jan

opieka nad dowozem

11

Ignaszak Jarosław

konserwator

12

Jacewicz Małgorzata

pomoc kuchenna

13

Jakubowska Anna

sekretarz szkoły

14

Jarmuż Dorota

pomoc kuchenna 

15

Jarmuż Urszula

pomoc nauczyciela

16

Jaskulska Anna

pomoc nauczyciela

17

Kaźmierczak Elżbieta

opieka nad dowozem

18

Klimowicz Jolanta

pomoc nauczyciela

19

Krzymińska Justyna

opieka nad dowozem

20

Kwaterowska Anna

kucharz

21

Lewandowska Ewa

pomoc nauczyciela

22

Lipińska Agnieszka

sprzątaczka

23

Łuczkowiak Małgorzata

sprzątaczka

24

Łuczkowiak Marian

pracownik gospodarczy

25

Makowska Jolanta

pomoc nauczyciela

26

Mateja Krystyna

sprzątaczka

27

Matela Danuta

pomoc nauczyciela

28

Mysłek Anna

starszy referent

29

Nowaczyk Czesława

kierownik gospodarczy

30

Nowakowska-Woźniak Krystyna

sprzątaczka

31

Obrzód Justyna

sprzątaczka

32

Olkiewicz Marzena

pomoc kuchenna

33

Pacanowska Krystyna 

sprzątaczka

34

Pawlak Małgorzata

sprzątaczka

35

Piasecka Arleta

kucharka

36

Pietrzykowska Marzena

pomoc kuchenna

37

Pilarczyk Bogumiła

sprzątaczka

38

Sadowska Elżbieta

sprzątaczka

39

Staszak Waldemar

opieka nad dowozem

40

Stolarska Krystyna

intendent

41

Turowska Marta

pomoc nauczyciela

42

Urbaniak Alicja

sprzątaczka

43

Wojciechowska Sławomira

sprzątaczka

44

Wolinowska Aleksandra

pomoc kuchenna

45

Wrońska Anna

pomoc kuchenna

46

Zarębska Krystyna

szef kuchni

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów