NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

PRZEDSZKOLE W ŚLESINIE
ul. Żwirki i Wigury 55
62-561 Ślesin
tel. 63-270-40-27, 63-270-40-81
fax 63-270-40-27

 

CZYNNE:
od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 17.00
I oddział "zerowy"  8.30 - 12.30
II oddział "zerowy"  8.00 - 13.00

 

Godziny pracy sekretariatu szkolnego:
poniedziałek 7.00-15.30
wtorek 7.00-15.30
środa 7.00-15.30
czwartek 7.00-15.30
piątek 7.00-15.30
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 11.00-15.00
środa 8.00-12.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 8.00-12.00


Godziny pracy psychologa  szkolnego:
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 8.00-16.00

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów