NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Ślesinie
ul. Żwirki i Wigury 55
62-561 Ślesin
tel. 63-270-40-27
fax 63-270-40-27

 

Godziny pracy sekretariatu szkolnego:
poniedziałek 7.00-15.30
wtorek 7.00-15.30
środa 7.00-15.30
czwartek 7.00-15.30
piątek 7.00-15.30

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 11.00-15.00
środa 8.00-12.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 8.00-12.00

 

Godziny pracy psychologa  szkolnego:
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 8.00-16.00

 

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport