NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Osiągnięcia uczniów w konkursach

w roku szkolnym 2018/2019

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się konkurs religijny „Papież Św. Jan Paweł II bliski naszemu sercu-40. rocznica wyboru na Stolicę Apostolską”. W związku z tym ważnym wydarzeniem uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje pracę o wielkim Polaku i wielkim patriocie. Konkurs obejmował cztery kategorie:

Przedszkole „0”

Kl. I – III

Kl. IV – VI

KL. VII, VIII i oddział gimnazjalny.

 

Prace uczniów zostały wystawione w szkole i w kościele parafialnym. Wręczenie nagrodzonych prac odbyło się 14 października po Mszy Św. o godz. 12.00. Nagrody zostały ufundowane przez księdza Proboszcza. Dziękujemy.

 

 

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów