NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Kalendarz imprez i uroczystości

w roku szkolnym 2018/19

 

Lp.

 

 

Nazwa uroczystości i imprezy

 

Termin

 

Odpowiedzialni

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3. 09. 2018 r.

J. Jasiak

S. Badowski

2

Ogólnoświatowa akcja „Sprzątanie Świata”

IX 2018 r.

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas

n-le wychowania fizycznego

3

Dzień Chłopca – uroczystości klasowe,  dyskoteka

28. 09. 2018 r.

Samorząd Uczniowski

nauczyciele muzyki

wychowawcy klas

4

Dzień Edukacji Narodowej

X 2018 r.

E. Jakubowska

A. Kruszyńska

5

Ślubowanie klas I

X/XI 2018 r.

J. Staszak

M. Szkołut-Pokrywczyńska

B. Kaczorkiewicz

M. Stolarska

6

Narodowe Święto Niepodległości

XI 2018 r.

J. Jasiak

S. Badowski

A. Kierzek

J. Pytlewicz

A. Bielicka

7

Zaduszki parafialne

XI 2018 r.

E. Szymańska

M. Degórska – Antczak

M. Fąk

M. Siek

Ks. M. Antonkiewicz

Ks. P. Skowron

8

Katarzynki i Andrzejki – zabawy, konkursy, wróżby, dyskoteka

XI 2018 r.

M. Królak

K. Witkowska-Glegoła

Ż. Zając

9

Jasełka szkolne, wigilie klasowe

XII 2018r.

E. Szymańska

M. Fąk

M. Degórska-Antczak

M. Siek

M. Gostyńska

10

Dyskoteki (zabawy) karnawałowe

I/II 2019 r.

Samorząd Uczniowski

nauczyciele muzyki

wychowawcy klas

11

Dzień Babci i Dziadka

I/II 2019 r.

Wychowawcy klas I - III

12

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

luty 2019 r.

M. Wisz narewska

A. Jaworska

13

Walentynki szkolne – poczta walentynkowa

II 2019 r.

Samorząd Uczniowski

wychowawcy świetlicy

14

Bezpiecznie w sieci

II 2019 r.

M. Wisznarewska

A. Jaworska

M. Pietrzak

P. Jaskulska

15

Dzień Kobiet

8 marca 2019 r.

M. Egiert

K. Torzecka

B. Opel

16

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny – dzień samorządności

21 marca 2019 r.

Samorząd Uczniowski – opiekun samorządu

wychowawcy klas

17

Dzień Talentów (klasy IV – VII, odziały gimnazjalne)

II/III 2019 r.

M. Gostyńska

M. Degórska – Antczak

M. Fąk

E. Szymańska

M. Siek

M. Wisznarewska

A. Podlaska

18

Święto Patrona szkoły – uroczysty apel

22 marca 2019 r.

A. Gronikowska

M. Szymczak

K. Witkowska-Glegoła

M. Kanecka

19

Dzień Ziemi

IV 2019 r.

A. Kowalska

I. Martyniak

M. Sobczak

M. Kanecka

20

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

V 2019 r.

M. Szymczak

M. Królak

K. Witkowska- Glgoła

I. Martyniak

J. Pytlewicz

K. Pawlaczyk

21

„Mały koncert wielkich życzeń” – apel z okazji Dnia Matki

26 maja 2019 r.

L. Jaworska

A. Jaworska

K. Grzelak

K. Krzyżanowska

22

Dzień Europejczyka

V/VI 2019 r.

K. Donderowicz

I. Chojnacka

M. Gutaj

K. Matuszewska

A. Milżyńska

E. Bobrowska

N. Macur

M. Bauman

I. Rybacka

P. Baum

23

Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego

31 V 2019 r.

nauczyciele wychowania fizycznego

wychowawcy klas

24

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

21 czerwca 2019 r.

A. Kowalska

M. Wisz narewska

A. Gronikowska

S. Badowski

25

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

IX 2019 r.

M. Pietrzak

A. Milżyńska

S. Badowski

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport