NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

  Plan Pracy Przedszkola

 

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Dowozy/odwozy uczniów w roku szkolnym 2018/19

 

Trasy odwozów uczniów przewoźnika zewnętrznego

Mikorzyn - 12.45, 14.25, 15.30

Ignacewo - Licheń (długa linia) - 12.45, 13.40, 14.35, 15.30

Szyszyńskie Holendry - 13.40, 15.30

Głębockie - 12.45, 13.40, 14.35, 15.30

Wąsosze - Wygoda -13.40 (poniedziałek, środa, patek),

                                  14.35, 15.30

Kolebki - 12.45 (połączone z Głębockiem),

                13.40 (połączone z Głębockiem),

                15.30 (połączone z Ignacewem)

Półwiosek Stary - 12.45,

                             14.35 (połączone z Wąsoszami,Wygodą),

                             15.30 (połączone z Wąsoszami, Wygodą)

Kobylanki - 13.40, 14.35, 15.30

Trasy odwozów uczniów przewoźnika wewnętrznego

Szyszyn Pole ( uczniowie spod budynków przy ul. Żwirki i Wigury 55 oraz ul. Młodzieżowej 1) - 12.50

14. 25 - Różnowa, Sarnowa, Goranin, Lizawy, Dąbrowa,

             Lubomyśle

13. 30 Szyszyn Pole, Biskupie, Ostrowąż, Góry, Wiśniewa,

Marjanowo

15.20 - Różnowa, Sarnowa, Goranin, Lizawy, Dąbrowa,

             Lubomyśle, Szyszyn Pole, Biskupie, Ostrowąż,

             Góry, Wiśniewa, Marjanowo

      Z ŻYCIA SZKOŁY


  Wydarzenia

  Kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

  Przedmiotowe Ocenianie

  Regulaminy Konkursów

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport

      DLA RODZICÓW


  Organizacja roku szkolnego

  Plan lekcji

  Ubezpieczenie dzieci

  Zajęcia dodatkowe

  Wyżywienie w szkole/Jadłospis

    stołówka - ul. Żwirki i Wigury 55

    stołówka - ul. Młodzieżowa 1

  Dowozy uczniów