NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Plan Pracy Przedszkola

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Aktualności!!!

Aktualności!!!

Aktualności!!!

 

Gdy lód się pod tobą załamie

PAMIĘTAJ

 • zachowaj spokój

 • unikaj gwałtownych ruchów

 • za wszelką cenę staraj się nie wpłynąć pod lód – to szczególnie ważne w przypadku zamarzniętych wód płynących :rzek, kanałów o silnym nurcie

 • rozłóż szeroko ręce, zwiększając kontakt z pokrywą lodową

 • staraj się wydostać z wody, ostrożnie podciągając się na rękach

 • w lodowatej wodzie możesz przebywać jedynie kilka minut – grozi ci nadmierne wychłodzenie organizmu

 • gdy wydostaniesz się na powierzchnię lodu, poruszaj się w kierunku brzegu w pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód

 • cały czas staraj się wzywać pomoc.

 

Gdy jesteś świadkiem wypadku

PAMIĘTAJ

 

 • jeśli ocenisz, że akcja ratunkowa wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem - wezwij pomoc,

 • nie biegnij w stronę osoby tonącej - pod tobą lód również może się załamać,

 • nigdy nie podchodzić w postawie wyprostowanej do osoby tonącej – zwiększasz w ten sposób nacisk na lód

 • poszkodowanego staraj się wyciągnąć z wody przy pomocy możliwie długich i wytrzymałych przedmiotów: gałęzi, deski, paska od spodni, szalika

 • nasiąknięte wodą zimowe ubranie znacznie zwiększa ciężar poszkodowanego i może dodatkowo utrudnić akcję ratunkową

 • unikaj bezpośredniego kontaktu z tonącym – możesz zostać przez niego wciągnięty do wody

 • wyciągniętą z wody osobę okryj suchym płaszczem, kocem lub kurtką i szybko przetransportuj do ciepłego pomieszczenia

 • podawaj słodkie i ciepłe (nie gorące!) płyny do picia

 • nie polewaj poszkodowanego ciepłą wodą, bo może to u niego spowodować szok termiczny

 • poszkodowanego powinien koniecznie zbadać lekarz

Bezpieczna droga do celu

 

 

Czas prowadzenia autokaru i odpoczynku – wybrane zagadnienia (źródło Ustawa o czasie pracy kierowców):
 

 • Planując podróż, zwłaszcza dojazd na miejsce przeznaczenia, należy wziąć pod uwagę obowiązujący czas pracy kierowcy.

 • Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:
  - norma – 9 godzin
  - przedłużony – 10 godzin 2 razy w tygodniu;

 • Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:
  - w tygodniu – 56 godzin,
  - w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin;

 • Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut;

 • Przerwa w prowadzeniu pojazdu, – co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut;

 • Dzienny okres odpoczynku – norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym okresie.

W razie wypadku:

 • wyjmij kluczyki ze stacyjki;

 • odłącz zasilanie elektryczne (odłączyć klemę od akumulatora);

 • unieruchom pojazd, zabezpiecz go przed zsunięciem;

 • zabezpiecz miejsce zdarzenia oraz osoby udzielające pomocy (włączyć światła awaryjne, w nocy światła mijania, w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt ostrzegawczy);

 • wezwij służby ratownicze lub, gdy jest to niemożliwe ze względu na brak telefonu, zatrzymaj inny samochód;

 • udziel pomocy poszkodowanym;

 • w przypadku wyczucia zapachu benzyny natychmiast opuść miejsce zdarzenia;

 • podczas gaszenia pożaru gaśnicą komory silnikowej, pamiętaj by maski nie otwierać lecz jedynie uchylić - przy pełnym otwarciu możesz doprowadzić do wybuchu ognia i poparzenia.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę, nie tamuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji.

Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem może być przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku. (BRDKGP)

 

 

 

Ogłaszamy Konkurs

MOJA MAŁA OJCZYZNA - lapbook

do konkursu zapraszamy uczniów

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie

klasy 4 - 8 oraz III gimanazjum

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport