NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

  Plan Pracy Przedszkola

 

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Uwaga!

W związku z obowiązkiem zamieszczenia sprawozdań finansowych – bilansów, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu oraz informacji dodatkowej za 2018 r., uprzejmie informuję, że stosowne sprawozdania kierowanych przez Państwa jednostek zostały sporządzone i są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w BIP w zakładce Gmina-Jednostki organizacyjne - sprawozdania finansowe.

http://www.slesin.pl

 

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie

 tel. 63-270-40-27
 fax 63-270-40-27

 

 

 

 

Budynek przy

ul. Żwirki i Wigury 55

w Ślesinie

 

 

 

 

 

                                           autor zdjęcia: Henryk Zajfert

 

 

 

 

 

Budynek przy

ul. Młodzieżowej 1

w Ślesinie

 

 

 

 

 

autor zdjęcia: Marek Górniak

 

 

                               

 

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport